VIDEO: Đằng sau vụ hành hạ trẻ mầm non...

Gốc
Trong những ngày qua, vụ việc hành hạ trẻ mầm non tại một điểm giữ trẻ ở tỉnh Đồng Nai đã gây sự phẫn nộ đối với nhiều người. Hành vi vô đạo đức của bà chủ tên Huệ tất nhiên sẽ bị trừng phạt, nhưng câu hỏi được đặt ra là: Vai trò của các cấp ở đâu khi các bé bị đánh đập, hành hạ trong suốt thời gian dài?. Tương lai, trí tuệ các bé sẽ ra sao khi lớn lên trong môi trường roi vọt?. Xem chi tiết.... VIDEO: Đằng sau vụ hành hạ trẻ mầm non... Trong những ngày qua, vụ việc hành hạ trẻ mầm non tại một điểm giữ trẻ ở tỉnh Đồng Nai đã gây sự phẫn nộ đối với nhiều người. Hành vi vô đạo đức của bà chủ tên Huệ tất nhiên sẽ bị trừng phạt, nhưng câu hỏi được đặt ra là: Vai trò của các cấp ở đâu khi các bé bị đánh đập, hành hạ trong suốt thời gian dài?. Tương lai, trí tuệ các bé sẽ ra sao khi lớn lên trong môi trường roi vọt? Xem chi tiết...

Tin nóng

Tin mới