Liệu thế này có thể đánh giá được bản lĩnh đàn ông.