Thần chết nàykhông thể làm gìđượcông cụ, có lẽ cần một vị thần cao tay hơn.