Chú khỉ này không hề sợ bị ăn thịt mà trái lại còn dám chọc ghẹo 2 “chúa tể rừng xanh”.