(VietNamNet) - Vào lúc 6 giờ chiều 11/4, đoàn nhà báo đầu tiên của Việt Nam sẽ lên đường tới Kourou, French Guyana để tham gia vào công việc tường thuật, đưa tin sự kiện phóng vệ tinh viễn thông VINASAT-1.