Những người ủng hộ Tổng thống Park Guen-hye đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc. Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc đã phê chuẩn luâ%3ḅn tô%3bị tổng thống Park Geun-hye được áp đặt bởi quốc hội vào ngày 09 tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng lớn nhất. Tất cả 8 thẩm phán Tòa án Hiến pháp bỏ phiếu cho luận tội.