Nếu ai nghĩ rằng đứng cách gôn trống 3 mét không thể sút ra ngoài thì người đó đã lầm. Mời bạn click tiếp để chiêm ngưỡng pha hỏng ăn đáng tiếc nhất...