Quân đội Israel, đặc biệt là không quân Israel, có sức mạnh chiến đấu hàng đầu khu vực.

Video: Sức mạnh của Không quân Israel: