Lầu Năm Góc công bố băng ghi hình và ghi âm vụ ''đụng độ'' giữa các xuồng cao tốc Iran và tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz.