Quái chiêu tra tấn dành cho kẻ buôn chuyện thời xưa

Quái chiêu tra tấn dành cho kẻ buôn chuyện thời xưa

Lồng sắt có tên Scold's Bridle chính là quái chiêu tra tấn hãi hùng dành cho những kẻ lắm chuyện, ngồi lê...

5 liên quan

Quái chiêu tra tấn dành cho kẻ 'quan hệ' với quỷ Satan

Quái chiêu tra tấn dành cho kẻ 'quan hệ' với quỷ Satan

Vào thời Trung cổ, một quái chiêu tra tấn được sử dụng khá phổ biến có tên quả lê thống khổ. Hình phạt này...

5 liên quan

Rùng mình những dụng cụ tra tấn hãi hùng thời Trung Cổ

Rùng mình những dụng cụ tra tấn hãi hùng thời Trung Cổ

Vào thời Trung Cổ, phạm nhân bị hành hình bởi những dụng cụ tra tấn rùng rợn như máng tra tấn, cái nôi Judas......

5 liên quan

Quái chiêu tử hình tứ mã phanh thây rùng rợn thế nào?

Trung Quốc thời phong kiến và một số nước thời xưa áp dụng nhiều quái chiêu tử hình đối với các phạm nhân...

5 liên quan

Rùng rợn những kiểu tra tấn tàn khốc nhất lịch sử

Người xưa đã sử dụng một số kiểu tra tấn tàn khốc đối với phạm nhân. Khi bị dùng hình theo những phương pháp...

5 liên quan