Việc cần làm đầu tiên khi con bị bỏng để giảm đau đớn

Biết cách ứng phó khi bị bỏng, vết thương của trẻ sẽ bớt nguy hiểm và đau đớn, tổn thương có thể lành nhanh hơn.

Hoàng Hiệp - Phương Anh

Nguồn Zing: http://news.zing.vn/video-viec-can-lam-dau-tien-khi-con-bi-bong-de-giam-dau-don-post908976.html