Việc khai thác khoáng sản đang phá hoại môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

ND-  Hàng nghìn công nhân, hàng trăm xe, máy và phương tiện khai thác, sàng tuyển ngày đêm gầm rú, náo động vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì, Bắc Cạn). Đây là hiểm họa trực tiếp phá hoại môi sinh, môi trường nơi đây.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114257&sub=127&top=39