Việc khó, có thanh niên

Gốc
Khắc ghi lời dạy của Bác 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', những năm qua, thanh niên luôn là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh...

Các cấp hội liên hiệp thanh niên đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động, như: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Khi Tổ quốc cần”... Qua đó khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến của thanh niên vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống cộng đồng.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về các hoạt động nêu trên.

Niềm vui tình nguyện.

“Mùa hè xanh” đồng hành cùng trẻ em vùng cao.

“Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính.

Tặng quà gia đình chính sách.

Trồng cây bảo vệ môi trường.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chùm ảnh của BÙI CÔNG và CTV

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/viec-kho-co-thanh-nien-604944