Việc không thể không cân nhắc kỹ

(TNO) Thật sự rất khó lựa chọn, khi con tim và lý trí không cùng tiếng nói. Có hai luồng ý kiến khác nhau về việc có nên duy trì mối quan hệ (yêu để kết hôn) với một người đã tái nghiện (ma túy). Bên nào cũng có những lý lẽ riêng, không thể nói là không thuyết phục. Dưới đây nêu sự phân tích thiệt - hơn của những người theo quan điểm “nên rời xa”:

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081112160832.aspx