Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việc làm ISO là một nội dung bắt buộc của cải cách hành chính

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2007-2010, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ cần tập trung thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/152478