Việc làm và làm việc

Gốc
Năm năm qua, Dung Quất đã hút về mình trên 100 dự án với số vốn đăng ký trên 10 tỉ USD, có trên 2,5 vạn người có việc làm tại KKT này. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì phần đông công nhân tại đây chưa có một công việc ổn định để có thể gắn bó với KKT này lâu dài.

Tin nóng

Tin mới