Hỏi:

small_6065.jpg Xin cho biết các quy định nhập khẩu gỗ xẻ của Việt Nam Hỏi: Xin cho biết các quy định nhập khẩu gỗ xẻ của Việt Nam Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản số 1233/CV-SDR trả lời như sau: Theo thống kê, năm 2006, Việt Nam đã nhập khoảng 900 nghìn m3 gỗ tròn và 1,3 triệu m3 gỗ xẻ, với tổng giá trị nhập khẩu khoảng 557 triệu USD, từ các nước thuộc Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ (trong đó có cả Brazil) để chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ (năm 2006, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt giá trị 2,1 tỷ USD). Việc nhập khẩu gỗ (gỗ tròn và gỗ xẻ) vào thị trường Việt Nam hiện nay rất đơn giản và được khuyến khích, do nguồn gỗ nội địa không đủ cung cấp cho nhu cầu chế biến, xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước rất chú trọng nhập khẩu các loại gỗ có chứng chỉ nguồn gốc gỗ rõ ràng, minh bạch để chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của thị trường Pháp luật của Việt Nam quy định việc nhập khẩu gỗ không thuộc diện cấm, không bị hạn chế về số lượng, chủng loại. Các loại giấy tờ chính để cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu bao gồm: Tờ khai nhập khẩu, Hợp đồng mua bán, Hóa đơn thương mại, Vận đơn. Nếu loại gỗ đó thuộc danh mục của Công ước CITES mà Việt Nam tham gia thì phải có giấy chứng nhận đồng ý của cơ quan CITES nước xuất khẩu.