Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việc phân cấp, ủy quyền ưu tiên những việc có lợi cho người dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội vào chiều 10/8, Chủ tịch UBND TP Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, việc phân cấp, ủy quyền cần dựa trên nguyên tắc được nêu rõ trong Quyết định số 2951-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong đó, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp về Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền chiều 10/8.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp về Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền chiều 10/8.

Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo khi xây dựng đề án cần tính toán kỹ các tác động đến người dân, trong đó, những việc gì có lợi cho người dân thì cần ưu tiên làm trước, đặc biệt là những vấn đề dân sinh thiết thực.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến để sớm hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện các đơn vị cho rằng, việc phân cấp, ủy quyền cần phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của thành phố; gắn với tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn thực thi. Việc phân cấp, ủy quyền cần tăng cường cho các quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng thời, phải bảo đảm đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật của từng đơn vị.

Trước đó, ngày 28/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2951-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội với 21 thành viên.

N.Y