Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn!

Trên thực tế, việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn. Cần có thời gian, lộ trình thực hiện một cách hợp tình, hợp lý và rất khó để hoàn thành trước năm 2022.

Đây là quan điểm của đại biểu Hồ Thị Vân (Quảng Ngãi) tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 4-11.

Theo đại biểu, sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đã có sự tác động sâu rộng đến các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhiều địa phương trên cả nước.

Đến nay cả nước đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, 1027 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã.

“Theo đó, dự kiến giảm chi lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới là khoảng 1.431 tỷ đồng. Tôi cho rằng, đây là một sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và đầy trách nhiệm của những người chịu tác động trực tiếp của chủ trương này. Đó là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở các địa phương phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập”, đại biểu nói.

Đại biểu Hồ Thị Vân phát biểu tại nghị trường (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu đề nghị trong các Báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, bên cạnh việc đánh giá về số lượng đơn vị hành chính đã được sắp xếp, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách đã được tinh giản sau khi sắp xếp cũng cần kịp thời đề cập và đánh giá thêm những thuận lợi, khó khăn liên quan đến đời sống người dân ở các đơn vị hành chính mới được sắp xếp, sáp nhập để từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đại biểu, thời gian qua, Bộ Nội vụ và các ban, ngành có liên quan đã rất tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương từng bước bố trí, sắp xếp, giải quyết số cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính là một nội dung chưa được đề cập một cách đầy đủ toàn diện trong các quy định hiện hành.

Vì vậy, khi giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư theo tinh thần của Nghị định 108, Nghị định 113 của Chính phủ về tinh giản biên chế thì ít nhiều đều có phát sinh một số điểm vướng mắc chưa thực sự phù hợp như là về đối tượng, về thời gian thực hiện, điều đó gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hơn nữa trên thực tế, việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn. Cần có thời gian, lộ trình thực hiện một cách hợp tình, hợp lý và rất khó để hoàn thành trước năm 2022 như báo cáo của Bộ Nội vụ đã nêu.

“Do vậy, tôi đề nghị đối với các đơn vị hành chính mới sắp xếp, sáp nhập, Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần xem xét cho giãn tiến độ, thời gian thực hiện việc bố trí giảm số lượng cấp phó, giảm cán bộ, công chức viên chức và giãn lộ trình thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ trong thời gian là 60 tháng theo đúng tinh thần Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chứ không bắt buộc phải phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 là rất khó thực hiện”, đại biểu Vân đề nghị.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/viec-sap-xep-giam-so-luong-cap-pho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-doi-du-la-vo-cung-kho-khan-216208.html