Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo tiến sĩ sẽ được giám sát

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ'. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban, diễn ra sáng 2/8.

Ủy ban Văn hóa, giáo dục cho biết, vấn đề về chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ là nội dung mà thời gian qua rất được dư luận quan tâm. Quy trình đào tạo tiến sĩ có lúc “sốt nóng” có lúc “sốt lạnh”, lúc “bung ra” lúc “xếp lại” khiến các cơ sở đào tạo phải chạy theo rất mệt, phát sinh rất nhiều vấn đề. Quan điểm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khi lựa chọn giám sát chuyên đề này là không cực đoan hóa, không tạo cái nhìn méo mó về đạo tạo củng cố thực sự nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nhưng đồng thời cũng không để dễ dãi trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ; phải chỉ rõ những hạn chế, bất cập hiện nay để đề xuất giải pháp, chính sách khắc phục.

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-dao-tao-tien-si-se-duoc-giam-sat