(NDHMoney) Ngày 15/8, Viện đại học Mở Hà Nội đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013.

Điểm chuẩn NV1 đối với những ngành không nhân hệ số 2 dao động từ 14-17,5 điểm. Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể từng ngành của trường:

Mức điểm chuẩn trên tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Ngoài ra, Viện đại học Mở Hà Nội cũng thông báo xét tuyển 270 chỉ tiêu nguyện vọng 2 các ngành như sau:

Nhà trường sẽ căn cứ vào điểm thi (xét cả ưu tiên khu vực, đối tượng) lấy đủ chỉ tiêu theo điểm từ cao xuống thấp.