Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Viện Khoa học công nghệ tính toán TPHCM, con đường mới gian truân

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Viện Khoa học công nghệ tính toán TPHCM là đơn vị đầu tiên có cơ chế làm việc “rất mới”: nhiều thành viên chủ chốt, cả năm mới từ nước ngoài bay về làm việc vài tháng. Đây chính là một mô hình sử dụng các nhà trí thức Việt kiều và trong nước kết hợp thực tế đã được công bố công khai từ đầu năm 2006!

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/7/157471