Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Viện Kiến trúc Quốc gia đạt doanh thu gần 34,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Báo Xây Dựng
Gốc

Ngày 14/7, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Viện Kiến trúc Quốc gia đạt doanh thu 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Viện Kiến trúc Quốc gia đạt doanh thu 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Viện Kiến trúc Quốc gia Nguyễn Thanh Tùng cho biết, doanh thu của toàn Viện trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh, đạt gần 34,2 tỷ đồng, bằng khoảng 280% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 2,5 tỷ đồng, bằng 88,2% với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng số cán bộ viên chức và người lao động của Viện là 267 người. Hàng năm, Viện đều triển khai công tác đánh giá phân loại viên chức, người lao động, thi đua khen thưởng và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương của cán bộ, viên chức, người lao động được rà soát hàng quý, trích nộp, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ.

Công tác quy hoạch cán bộ cấp Ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện Kiến trúc Quốc giai đoạn 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thực hiện và báo cáo Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, Viện còn tham gia xây dựng một số văn bản pháp luật, các đề tài dự án nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn quy chuẩn... Viện đã và đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, Dự án sự nghiệp kinh tế, tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình; biểu tượng nút thông cầu Đông Sơn, tỉnh Bắc Giang; sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định, Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái…

Sau khi nghe báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá các kết quả đạt được và thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã kiến nghị Viện đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, đề tài dự án sự nghiệp kinh tế, hoàn thiện các chứng chỉ Hạng nhất các lĩnh vực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, đăng ký đào tạo nâng hạng, nâng ngạch, tiêu chuẩn quốc tế ISO để thuận lợi khi tham gia công tác đấu thầu các dự án lớn.

Kết luận Hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách Vũ Đình Thành ghi nhận những kết quả mà toàn Viện đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tăng trưởng, hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn dịch vụ và tiến tới đánh giá xem xét, thí điểm một số đơn vị có năng lực tốt sẽ chuyển đổi mô hình tự chủ, đơn vị hạch toán độc lập, tạo cơ chế để các đơn vị phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiến trúc Quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiến trúc Quốc gia.

Thực hiện lộ trình, kế hoạch chuyển đổi số của ngành Xây dựng, các đơn vị cần sớm xây dựng tài nguyên, cơ sở dữ liệu kiến trúc, đảm bảo truyền tải lên hệ thống mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ, phục vụ tốt công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Viện.

Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành nhấn mạnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cần thực hiện hướng dẫn của Viện về kiện toàn bộ máy làm việc, rà soát bổ sung cán bộ nguồn, đặc biệt không được để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cán bộ kế cận, gây khó khăn cho công tác cán bộ.

Phương Trang (Ảnh: Viện Kiến trúc Quốc gia)