Viện quân y 105 cũng không có nạn "phong bì"

Gốc
Ngày 7 - 4 vừa qua, khi đọc bài "Giảm phiền hà, nói không với phong bì" đăng trên báo Quân đội nhân dân, tôi cảm thấy rất vui vì Viện quân y 5 mà bài báo đề cập cũng giống như Viện quân 105 ở thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây nơi tôi vừa nằm điều trị, không có tình trạng gây phiền hà cho bệnh nhân và không có nạn "phong bì"...

Tin nóng

Tin mới