ICTnews - Ngày 25/3, Bộ TT&TT đã có cuộc hội thảo với một số đài PTTH và DN cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng, góp ý kiến cho dự thảo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Đại diện nhiều đài PTTH cho rằng, lộ trình số hóa thực hiện được sớm hay muộn không khó ở phần công nghệ mà phụ thuộc vào thu nhập của dân cư. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định, Bộ sẽ sử dụng nguồn từ Quỹ Dịch vụ VTCI để hỗ trợ người dân có được thiết bị thu số. “Khi dừng phát sóng analog, quỹ băng tần đang sử dụng cho truyền hình sẽ được dành cho viễn thông. Như vậy khối viễn thông sẽ được hưởng lợi từ lộ trình số hóa và các DN trong lĩnh vực này phải có nghĩa vụ đóng góp để đẩy nhanh lộ trình này”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh.