Viễn thông Hà Nội: Những đột phá về chất

Gốc
KTĐT - Thị trường viễn thông thời gian qua được ví như chiếc bánh đang được sẻ chia. Sự vào cuộc ồ ạt của các doanh nghiệp viễn thông khác như Viettel, FPT, Sphone, Viễn thông điện lực… khiến Viễn thông Hà Nội bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, để đứng vững trong cuộc chiến cạnh tranh này, Viễn thông Hà Nội luôn nêu cao tinh thần, hăng hái thi đua để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Điều này không chỉ được minh chứng bằng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Viễn thông Hà Nội qua các thời kỳ cách mạng, mà còn được minh chứng bằng những thành tựu trong lĩnh vực bưu chính viễn thông của Thủ đô hôm nay.

Điểm nổi bật của Viễn thông Hà Nội trong giai đoạn vừa qua, đó là viễn thông Hà Nội luôn đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông – CNTT phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão của Thành phố và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Phát triển thuê bao viễn thông hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, riêng năm 2009 thực tăng thuê bao viễn thông tăng 30% so với thực hiện năm 2008. Đặc biệt thuê bao Internet đạt mức tăng trưởng cao hàng năm, trong đó riêng năm 2009, thuê bao Internet trên mạng tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2008, nâng thị phần thuê bao MegaVNN của Viễn thông Hà Nội trên địa bàn Thành phố tăng từ 52 – 57% so với thị phần năm 2008… Ngoài việc phát triển số lượng thuê bao, Viễn thông Hà Nội còn tích cực hưởng ứng chủ trương của Thành phố về việc triển khai các hoạt động xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2009 – 2013. Do vậy, Viễn thông Hà Nội đã thực hiện chương trình “Gphone chung sức giảm nghèo”, tặng máy điện thoại GPhone và lắp đặt miễn phí cho các hộ dân thuộc 35 xã nghèo và 17 xã có hộ nghèo trên địa bàn toàn Thành phố… Lấy chất lượng dịch vụ làm yếu tố cạnh tranh số 1 nên Viễn thông Hà Nội đã không ngừng xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, và ngầm hóa mạng, tổ chức xây dựng hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, đồng thời dự báo nhu cầu, quy hoạch mạng Viễn Thông Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010.Đã lắp đặt mới 28 tổng đài, xây dựng 1.049km cống bể, 916 km cáp đồng và hơn 1000 km cáp quang. Triển khai mạng cáp quang đấu nối 32 điểm chuyển mạch mới tại khu vực Hà Tây cũ. Đến hết năm 2009, tổng dung lượng mạng cố định của Viễn thông Hà Nội đạt gần 1,6 triệu số, tổng dung lượng hệ thống MegaVNN đạt trên 400 ngàn cổng. Trong giai đoạn 2010 – 2015, Viễn thông Hà Nội phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 – 20%. Về phát triển thuê bao viễn thông: Tiếp tục tăng thị phần các dịch vụ, đặc biệt phát triển mạnh dịch vụ Internet băng rộng và các dịch vụ mới; Tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp chiếm thị phần lớn nhất về dịch vụ điện thoại cố định và Internet băng rộng trên địa bàn. Về năng suất lao động: phấn đấu tăng trưởng hàng năm từ 5 – 10%. Thành Trung

Tin nóng

Tin mới