Cảnh cáo Giám đốc CDC tỉnh Bạc Liêu do mua kit test Công ty Việt Á

Cảnh cáo Giám đốc CDC tỉnh Bạc Liêu do mua kit test Công ty Việt Á

Kỷ luật Giám đốc CDC Bạc Liêu do liên quan Việt Á

Kỷ luật Giám đốc CDC Bạc Liêu do liên quan Việt Á

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Bạc Liêu vì mua kit test Việt Á

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Bạc Liêu vì mua kit test Việt Á

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Bạc Liêu liên quan Công ty Việt Á

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Bạc Liêu liên quan Công ty Việt Á

Giám đốc CDC Bạc Liêu cùng 2 thuộc cấp bị kỷ luật do liên quan Việt Á

Giám đốc CDC Bạc Liêu cùng 2 thuộc cấp bị kỷ luật do liên quan Việt Á

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Bạc Liêu do liên quan Việt Á

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Bạc Liêu do liên quan Việt Á

Liên quan đến Công ty Việt Á: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc và 2 cán bộ CDC Bạc Liêu

Liên quan đến Công ty Việt Á: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc và 2 cán bộ CDC Bạc Liêu

Giám đốc CDC Bạc Liêu và 2 thuộc cấp liên quan Việt Á bị kỷ luật

Giám đốc CDC Bạc Liêu và 2 thuộc cấp liên quan Việt Á bị kỷ luật

Cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến Việt Á

Cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến Việt Á

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh vì liên quan kit test Việt Á

Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh vì liên quan kit test Việt Á

Đại án Việt Á - Phép thử đau đớn cho những quan chức không đủ bản lĩnh

Đại án Việt Á - Phép thử đau đớn cho những quan chức không đủ bản lĩnh

'Ngòi nổ' đại án Việt Á và sai phạm của loạt quan chức tỉnh Hải Dương

'Ngòi nổ' đại án Việt Á và sai phạm của loạt quan chức tỉnh Hải Dương

Yêu cầu Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm việc đề nghị khen thưởng nghiên cứu kit test

Yêu cầu Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm việc đề nghị khen thưởng nghiên cứu kit test

Những gói thầu đáng ngờ trong vụ kit test Việt Á ở Long An

Những gói thầu đáng ngờ trong vụ kit test Việt Á ở Long An

Long An: Xác minh làm rõ việc có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu liên quan Việt Á

Long An: Xác minh làm rõ việc có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu liên quan Việt Á

Đại án Việt Á: Nghiêm trị và khoan hồng

Đại án Việt Á: Nghiêm trị và khoan hồng

Lâm Đồng: Kỷ luật nhiều đảng viên liên quan mua sắm kit test Việt Á

Lâm Đồng: Kỷ luật nhiều đảng viên liên quan mua sắm kit test Việt Á