24H.COM.VN - Chẳng dám đọc lại bài thơ, / Em viết tặng anh giữa mùa hoa sữa / Hoa vẫn nồng nàn da diết nhớ / Chỉ chúng mình sao lại quá vô tâm