ICTnews – Giáo sư Lee Moon Hak của Đại học Incheon (Hàn Quốc) cho rằng qua hoạt động giao lưu, ngành xuất bản Việt Nam sẽ khắc phục được nhiều hạn chế và trở thành một ngành công nghiệp.