TT - Tôi là Việt kiều định cư ở nước ngoài. Cha mẹ tôi có căn nhà diện tích 800m2 và bốn người con. Cha tôi mất không lập di chúc. Sau đó năm 2000 mẹ tôi mất, có lập di chúc. Năm 2008, anh cả tôi làm sổ hồng có tên cả bốn người đồng thừa kế nhưng lại viện lý do có di chúc của mẹ để lại cho anh để thờ cúng ông bà nên không thể bán nhà.