Việt kiều Mỹ lo mất tiền hưu trí vì khủng hoảng tài chính

Gốc
Trong 15 tháng, Quỹ tiết kiệm hưu trí 401k mất 2.000 tỷ USD (20%) đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý kiều bào. Đây là Quỹ bù đắp công lao của người lao động sau khi về hưu.

Tin nóng

Tin mới