Đây là nội dung chính của buổi làm việc giữa Bộ KH&CN Việt Nam với Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Belarus, Ts. Mikhail V. Myasnikovich và Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quốc gia Belarus, Valery N. Koreshkov, diễn ra tại Hà Nội ngày 7/4/2008.