Ngày 23.10, tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức hội thảo “Đóng góp của VN cho thỏa thuận toàn cầu mới về khí hậu”.

Thông tin từ hội thảo cho biết, Chính phủ đã giao Bộ TN-MT chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng báo cáo “Đóng góp dự kiến do quốc gia quyết định - INDC” của VN. Theo báo cáo này, VN cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế.

Đồng thời, VN sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. VN đã gửi báo cáo này cho Ban Thư ký công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu vào ngày 30.9 vừa qua. Đây là nội dung mà các quốc gia chuẩn bị cho Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) diễn ra tại Paris (Pháp), vào tháng 12.2015.

INDC của VN cung cấp các thông tin cơ bản về mức đóng góp của VN trong việc giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến sẽ được thực hiện đến năm 2030. Năm 2010 mức phát thải khí nhà kính của VN khoảng 247 triệu tấn CO2 và dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 787 triệu tấn CO2. Tuy nhiên, để có thể tăng mức cắt giảm đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ của quốc tế thông qua các hợp tác song phương và đa phương, và trong trường hợp này, VN cần đến trên 21 tỉ USD. Trong số đó, khoảng 3,2 tỉ USD là nguồn trong nước và khoảng 18 tỉ USD từ sự hỗ trợ của quốc tế.

Chí Nhân