Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam cần có một nền giáo dục đại học xứng tầm

ND - Giáo sư Pierre Darriulat, người Pháp, là một chuyên gia có tiếng về vật lý học thiên thể, có vợ là người Việt Nam cho rằng, Việt Nam chưa có nền đại học xứng với tầm cỡ và những kỳ vọng của dân tộc mình.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114612&sub=74&top=41