Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam cần tới 10.000 công nhân để xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Báo VOV
Gốc

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm đào tạo chuyên ngành hạt nhân, cung cấp nguồn nhân lực nòng cốt cho Chương trình điện hạt nhân.

Theo Viện Năng lượng Nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, để thực hiện Chương trình Điện hạt nhân giai đoạn từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần trên 1.000 người, tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: Nhân lực thực hiện Dự án; Các cơ quan quản lý và nhân lực hoạt động nghiên cứu, triển khai, hỗ trợ kỹ thuật. Bên cạnh đó, cần phải huy động từ 6.000 đến 10.000 công nhân xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Vì vậy, theo Viện Năng lượng Nguyên tử, việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này phải được quan tâm đi trước một bước. Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm đào tạo chuyên ngành hạt nhân, cung cấp nguồn nhân lực nòng cốt cho Chương trình điện hạt nhân. Đồng thời, các trường đại học cần quy hoạch và nâng cấp các khoa, bộ môn đào tạo hạt nhân; bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên ngành hiện có. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu cần mời chuyên gia các nước có nền công nghiệp điện hạt nhân tiên tiến đến Việt Nam, để giúp đỡ đào tạo cán bộ trẻ về công nghệ và an toàn điện hạt nhân./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/viet-nam-can-toi-10000-cong-nhan-de-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan/20097/116892.vov