Việt Nam chưa có những cao ốc xanh

Gốc
Cao ốc xanh được hiểu là những tòa nhà đạt chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm sự tỏa hơi do hiệu ứng nhà kính, bảo toàn nguồn nước, chống ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước, không khí, đất và ánh sáng…

Tin nóng

Tin mới