Ngoài chất lượng cao, ca cao Việt Nam còn có hương vị đặc biệt Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - Tài nguyên và chất lượng thực phẩm Hà Lan đã tổ chức hội thảo hợp tác khu vực nhà nước và tư nhân giữa Việt Nam và Hà Lan về phát triển bền vững...