Hanoinet - Ngày 9/10, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tại Hà Nội. Các quan chức cấp cao về môi trường của các nước Đông Á đã nhóm họp, nhìn nhận lại tình hình môi trường và biến đổi khí hậu trên thế giới và trong khu vực.