Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam coi trọng phát triển hợp tác với Pháp

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Đảng và nhân dân Việt Nam quyết tâm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống có tính chất đặc biệt với Đảng Cộng sản và nhân dân Pháp.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245058/Default.aspx