Thương vụ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cho biết trung tuần tháng 2 vừa qua, EU đã thông qua báo cáo đánh giá công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam.

Báo cáo này gồm những thảo luận mới nhất và sự ủng hộ của các nước thành viên EU đối với đánh giá của Ủy ban châu Âu (EC), cho rằng Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Theo EU, một nền kinh tế thị trường phải đáp ứng được 5 tiêu chí. Báo cáo của EC cho rằng Việt Nam đã hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí thứ 1 và đạt được tiến triển rõ rệt đối với tiêu chí thứ 2. Đối với 3 tiêu chí còn lại, báo cáo cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định, nhưng có một số nội dung cần được hoàn thiện hơn. Cho đến nay, EU đã công nhận Trung Quốc hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí thứ 1 của một nền kinh tế thị trường.(Nguồn: TTX, 1/3) Các tin liên quan Kinh tế Việt Nam - Kỳ tích vượt “bão” suy thoái Những mảng sáng tối và triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2010 5 tồn tại kinh tế Việt Nam cần khắc phục trong 2010 Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh nhờ xuất khẩu Kinh tế Việt Nam 2010: Khó khăn nhất là quý I IMF: Kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng 6%