“Việt Nam đã mất đi một nhà kiến thiết của sự nghiệp đổi mới”

Báo chí thế giới nhận định về vai trò của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong công cuộc phát triển của Việt Nam...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=94622e60409494&page=category