Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam đăng cai Festival múa rối Quốc tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo ông Vương Duy Biên, Nhà hát Múa rối Trung ương là nơi được chọn đăng cai Festival Múa rối Quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam vào tháng 2/2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=31773