Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện thành công về kinh tế

Gốc

Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện thành công về kinh tế sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19. Chi nhánh tập đoàn bảo hiểm tín dụng Credendo tại Đức và Áo đã đưa ra nhận định này trong nghiên cứu đánh giá về mức độ rủi ro ở Việt Nam.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/viet-nam-dang-viet-tiep-cau-chuyen-thanh-cong-ve-kinh-te-204474.htm