Việt Nam đóng góp thiết thực trong xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế

Ngày 27-8 theo giờ Việt Nam, phiên đàm phán thứ năm của Hội nghị liên chính phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ) đã kết thúc sau hai tuần làm việc khẩn trương.

Đoàn đàm phán liên ngành của Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc dẫn đầu, đã tham gia phiên đàm phán, có những đề xuất, đóng góp thực chất cho dự thảo văn kiện, góp phần tích cực vào tiến trình đàm phán về các vấn đề trực tiếp liên quan quyền và lợi ích biển của Việt Nam, đồng thời nhằm góp phần lên tiếng vì lợi ích chung của các nước đang phát triển và thúc đẩy các nội dung của dự thảo văn kiện phù hợp với quy định của luật biển quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham gia Phiên đàm phán thứ 5. Ảnh:Internet.

Đoàn Việt Nam tham gia Phiên đàm phán thứ 5. Ảnh:Internet.

Văn kiện sẽ là cơ sở pháp lý để thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và khai thác nguồn gen biển ngoài vùng tài phán quốc gia, đồng thời bảo đảm công bằng trong chia sẻ lợi ích từ việc khai thác và sử dụng bền vững nguồn gen biển phong phú tại vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/viet-nam-dong-gop-thiet-thuc-trong-xay-dung-van-kien-phap-ly-quoc-te-703996