Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của ASEAN

Gốc
Hôm nay, ngày 28-7, Việt Nam long trọng kỷ niệm 20 năm Ngày gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (28-7-1995 - 28-7-2015). Chặng đường phát triển và hội nhập của đất nước ta 20 năm qua chứng tỏ quyết định gia nhập ASEAN là một bước đi chiến lược đúng đắn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ngày này cách nay tròn 20 năm, ngày 28-7-1995, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia của Bru-nây Đa-rút-xa-lem, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay phấp phới trên bầu trời xanh thắm, hòa cùng những lá cờ của các nước thành viên ASEAN-6, đánh dấu việc Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN. Đưa nước ta gia nhập ASEAN là một trong những điểm đột phá đầu tiên để chúng ta triển khai phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ VII đã đề ra. Quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã đem lại nhiều lợi ích cho đất nước trong bối cảnh lúc bấy giờ, khi Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, khắc phục hậu quả của chiến tranh để hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế. Gia nhập "đại gia đình ASEAN", Việt Nam đã góp phần biến đổi môi trường chung quanh từ trạng thái đối đầu, nghi kỵ lẫn nhau sang bắt tay hợp tác. Việc mở rộng thị trường, tăng thêm đối tác, giúp Việt Nam phát triển về kinh tế, tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của các đối tác nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua gần 30 năm đổi mới và 20 năm gia nhập ASEAN, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên, phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng CNH, HĐH, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đất nước ta không những đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá được thế bị bao vây cấm vận, mà còn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, với mức tăng trưởng GDP bình quân từ 6% đến 7%/năm; từ năm 2008 đạt mức thu nhập bình quân đầu người hơn 1.000 USD, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.000 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 8%. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Chúng ta tự hào về những đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam trong suốt 20 năm gia nhập ASEAN. Tuy không phải là thành viên sáng lập Hiệp hội, nhưng kể từ khi gia nhập tổ chức khu vực này, Việt Nam đã ngày càng trưởng thành, chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN với tinh thần trách nhiệm, được các nước đánh giá cao. Chúng ta đã tích cực thúc đẩy ASEAN kết nạp các nước Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia; tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ sáu tại Hà Nội (12-1998) với những kết quả quan trọng, trong đó có Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần định hướng phát triển của Hiệp hội, giúp ASEAN vượt qua khủng hoảng tài chính khu vực khi đó. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 với những kết quả thực chất, góp phần thúc đẩy "văn hóa thực thi" và cụ thể hóa một bước quan trọng mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Hiệp hội. Về mặt chiến lược, Việt Nam đã để lại những dấu ấn trong các văn kiện quan trọng của Hiệp hội, như Tầm nhìn 2020 và các kế hoạch triển khai Tầm nhìn, Tuyên bố hòa hợp ASEAN II, Hiến chương ASEAN, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) cùng các Kế hoạch triển khai về từng trụ cột Cộng đồng, Kế hoạch công tác về Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển, Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN (MPAC)... Về hòa bình và an ninh, Việt Nam tiếp tục tích cực góp phần củng cố và nâng cao vai trò ASEAN như một lực lượng chủ chốt đối với hòa bình và an ninh khu vực, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ gắn chặt với ASEAN trên hành trình liên kết và hội nhập khu vực vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung cho 625 triệu người dân ASEAN. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

NHÂN DÂN

Tin nóng

Tin mới