Giadinh.net - Hôm nay, đại diện Ủy ban Châu Âu (EU) tại Việt nam cho biết các chuyên gia quốc tế và địa phương sẽ họp mặt tại Tp Hồ Chí Minh để thảo luận về các tiềm năng mà Hiệp định thương mại ...