Lần đầu tiên tham dự Tuần phim châu Á lần thứ 4 tổ chức tại Tanzania, Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ, hoan nghênh nhiệt tình của người dân Tanzania cũng như bạn bè các nước với phim truyện nhựa "Áo lụa Hà Đông" cùng phim tài liệu "Những cảm xúc Hà Nội."