Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam gửi điện chia buồn sâu sắc tới CHDCND Lào về việc đồng chí Nu-hắc Phum-xa-vẳn từ trần

Gốc

Được tin đồng chí Nu-hắc Phum-xa-vẳn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, nguyên Cố vấn BCH TƯ Đảng NDCM Lào, đã từ trần, ngày 11-9, BCH TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến BCH TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHDCND Lào, bức điện có đoạn viết:

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/180155