Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính

Gốc
Đây sẽ là khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm mục tiêu góp phần huy động/tận dụng nguồn vốn tư nhân và phát triển thị trường tài chính, giúp Việt Nam đạt được các ưu tiên về cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương với Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/11/2019, Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng.

Hình ảnh tại Lễ ký kết (Ảnh: M.P)

Ông Michell Silk, Trợ lý Thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đại diện cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, đại diện cho Bộ Tài chính Việt Nam đã ký kết Khung hợp tác này. Tham dự lễ ký có bà Caryn McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng đại diện các Bộ, ngành và các đơn vị của Bộ Tài chính Việt Nam.

Khung hợp tác gồm các lĩnh vực: Phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm khai thác tiềm năng các nhà đầu tư thể chế thông qua công cụ huy động nợ cho cơ sở hạ tầng; Hình thành công cụ tài trợ có thể huy động, thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng; Khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính; Khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định, bao gồm các chương trình tăng cường tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua như phát triển tài chính dự án, phát triển thị trường vốn, phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ; và một số nội dung khác liên quan.

Để triển khai Khung hợp tác, hai bên sẽ thành lập nhóm Công tác bao gồm thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan của hai bên, trong đó có sự tham gia của Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật Hoa Kỳ (OTA).

Việc ký kết khung khổ hợp tác song phương giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ./.

M.P

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/kinh-te/viet-nam-hoa-ky-tang-cuong-hop-tac-tai-chinh-5 41837.html