Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

Gốc

Trong một thế giới có nhiều sự biến phức tạp, việc “cầm chịch” tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho dù chỉ một tháng ngắn ngủi cũng là sứ mạng nặng nề, nhất là đối với quốc gia lần đầu nhận lãnh trọng trách này. Chỉ còn vài ngày nữa là tháng 7 đi qua, nhưng những dấu ấn của Việt Nam tại HĐBA LHQ với vị thế là Chủ tịch luân phiên đã chứng tỏ bản lĩnh và trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/8/67054.cand